Заснемане на движение

Без движение животът е само летаргичен сън“   Жан-Жак Русо

Битието е движение“ Плутарх

Целият ни живот преминава в движение и всичко около нас се движи. Покоят е относително понятие, често плод на илюзия, мираж, зависещ от гледната точка. Ние си мислим, че камъкът до нас не се движи, но той е част от земята, а тя обикаля около слънцето… Движението и промяната ни карат да се чувстваме живи, възбуждат нашите  емоции и стремежи,  подтикват желанието ни за развитие. Колкото по-бързо се движи водата в потока, толкова е по-бистра тя. Когато спре, се превръща в блато.

Движението и промяната са обект на хиляди философски размисли от древността до днешни дни, а проблемът с невъзможостта да бъде спрян мига, винаги е измъчвал хората.  „О миг поспри ! Ти си тъй прекрасен!“, възкликва Гьоте чрез героя си Фауст. “ Текат минути, часове и дни, в безспирен бяг безследно отлетели“, пеят Пинк Флойд…. Всеки от нас е мечтал да спре мига, но за съжаление никой все още не е успял. Единственият начин, може би е запечатването на изображение върху светлочувствителния материал на нашата камера. Улавянето на движещи се обекти в един статичен кадър е предизвикателство, подобно на това да бъде предадено усещане за тримерно пространство върху двумерен лист хартия. Т.е. трябва да си послужим с някакъв вид илюзия, зрителна измама или психологическо внушение. В тази глава ще разгледаме три различни начина за заснемане на движение.

Първа част : Заснемане на движение с ниска скорост на затвора чрез проследяване.

Camera Sony A99, 24-70/2.8, S1/15, F11, 100ISO. Движението на каретата беше сравнително бавно и въпреки, че нямах време за повторения, рискувах с ниска скорост на затвора. Успях да направя само два кадъра като и двата се оказаха сполучливи.

При този популярен метод, целта е да получим комбинация от подвижни и неподвижни обекти в кадъра, така че да се създаде чувство за движение. Движещият се обект трябва да е рязък, а фонът да е размазан. По този начин зрителят „усеща“ скоростта и илюзията за движение е силна. Приложим е само ако обектът се движи успоредно спрямо фотоапарата. Няма как да приложите този метод ако движението е срещу вас. Също така е добре фонът да е отчетлив и контрастен, изпълнен с различни обекти – дървета, сгради и т.н. Синьо небе или едноцветна стена не са добър фон за подобен род снимки.

За тази цел трябва да снимаме с относително ниска скорост на затвора – при бавни движения (ходещ човек, много бавно движещ се велосипед или кола) скоростта може да бъде 1/15-1/20сек. Трябва да сме застанали стабилно и да движим фотоапарата успоредно на движещия се обект. При толкова ниска скорост на затвора, е важно камерата да не трепери и да няма отклонения по вертикала, също така да не избързва или изостава от основния обект. В противен случай ще размажем цялата сцена и ще изгубим контраста между рязко очертания обект на движение и фона. При по-високи скорости на движение – лека кола, влак и т.н., скоростта на затвора може също да бъде по-висока (по-кратко време за експониране)  1/40 – 1/50 и дори 1/100сек. Добре е да се отбележи, че понятието „Скорост на затвора“ е фотографски жаргон. По-правилно е да се каже „Време на експониране“. 1/40сек е отрязък от време. Колкото е по-висока скоростта на затвора  или късо времето за експониране, толкова движението ще е по-слабо изразено, тъй като фонът ще е по-малко размазан. Ниската скорост на затвора (дългото време за експониране) засилва ефекта, но и увеличава брака. В тази връзка е добре да се правят по няколко кадъра в серия, за да се избере най-сполучливият.

Подходящи настройки на камерата: Режим приоритет на скоростта с ауто ISO  (S – speed при Nikon, Olympus,Panasonic, Fuji и Sony, Tv – Time value при Canon, Pentax и др.)  . Вие избирате скорoстта на затвора, камерата избира сама бленда и ИСО.

Camera Sony A900, 70 -200/2.8, S1/13, F11, 1600ISO. За разлика от постъпателното и предвидимо движение на лека кола, мотоциклет или друго превозно средство, снимането на балет с проследяване на движението е много трудно. Движенията са бързи, често непредвидими и не само по хоризонтала. Налага се да бъдат направени десетки кадри, за да се получат 1-2 добри. За мен лично си струва, заради импресионистичното и почти магично усещане…В конкретния случай фонът е черен, но двете фигури зад основната, движещи се с различна скорост, създават контраст.
     Camera Sony A7Rmk3, 28/2, S1/40, F11, 100ISO. Тук движението на колата е по-бързо и съответно скоростта на затвора е по-висока. Има риск от размазване на хората, тъй като те се движат отделно в самата кола. Серията от снимки позволява да се избере най-сполучливият кадър
Camera Sony A7mk3, 24-70/2.8, S1/25, F13, 100ISO. Снимка от горна гледна точка при движение в дъга. Сложна ситуация, която изисква много прецизно водене. Задният фон е отдалечен от движещата се кола. Т.е. относителната ъглова скорост на движение на камерата спрямо него ще бъде ниска. При близък фон е обратното и ефектът е много по-силен. За да се предаде ясно усещането за движение, времето за експониране трябва да е оптимално дълго ( ниска скорост на затвора ). В случая 1/25 е компромис. При по-висока скорост на затвора (кратко време за експониране)  ще получа по-рязка кола и почти никакво размазване на задния план. При по-ниска скорост фонът ще се размаже добре от движението на камерата, но рискът да нямам рязък кадър с колата е голям, а не е възможно повторение.
Camera Sony A7mk3, 28/2 , S1/30, F11, 250ISO. Ниската гледна точка в комбинация с дърветата отзад, създава интересен калейдоскопичен ефект. Оранжевият автобус засилва цветния контраст.
Camera Sony A99mk2, 24-70/2.8, S1/30, F5, 100ISO. Колите се движеха между малки села в Австрия, времето беше дъждовно и полето, през което минаваше междуселският път не предлагаше добър фон, който би подчертал движението. За да направя този кадър, трябваше да изпреваря колоната, да се отдалеча и да намеря място със сгради в задния план, които биха създали контраст. Отражението в мокрия асфалт допълнително засили динамиката.  Цялата сцена и процеса на заснемане можете да видите тук от 1:20 до 2:20 : https://youtu.be/0AUA1hJP1Ng
Camera Sony A99mk2, 24-70/2.8, S-1/30sec, F8, 100ISO. В този случай се получава интересна комбинация от размазване в предния и задния план. Черно – бялата визия подчертава графичния контраст между голите дървета, които сякаш протягат клони, за да уловят  бялата кола.
Camera Sony A7mk3, 24-70/2.8, S-1/30sec, F5.6, 160ISO. Отново снимка на движение със следене на човек. За разлика от постъпателното и плавно движение на колите, в случаите, когато се снимат ходещи хора, има движение и по вертикала, което често води до несполучливи кадри.

Следващата серия от снимки е направена по време вечерна разходка в Генуа. Камерата е Sony A7Rmk3, обективът Sony 28/2. Приоритет на скорост 1/20-1/30сек с Auto ISO. Целта ми беше да пресъздам типичната италианска атмосфера с бързите малки мотопеди, префучаващи всяка секунда край мен .

Разгледания по-горе метод се използва при фотография на спортни състезания, заснемане на коли в движение и т.н.  Този похват е приложим при успоредно движещи се обекти и създава усещане за скорост. В него акцент е основният обект, той трябва да е рязък и ясно очертан, което му придава освен интересен художествен облик, също и репортажен такъв.

Втора част: Заснемане на движение с ниска скорост на затвора и неподвижна камера :

Camera Sony A7 , 16-80/3.5-4.5, S1/10, F9, 400ISO. Типичен градски пейзаж привечер в италианския град Верона. В случая за мен беше важно да акцентирам на атмосферата и движението. Ако снимам на висока скорост ще изгубя усещането за движение. Колата може да бъде паркирана, няма как да знаем, че се движи. Ако използвам бавна скорост със следене ( Panning ) ще изгубя градската среда..

Друг начин за заснемане на движещи се обекти с ниска скорост на затвора (дълго време за експониране), е използването на максимално неподвижна камера. Тогава се получава точно противоположния ефект – всички неподвижни обекти са рязко очертани, а тези, които се движат са размазани. Логично е – ако камерата е неподвижна и времето за експониране е примерно  1/10, 1/5 , 1сек, движещите се обекти ще изминат определено разстояние за това време и отразената от тях светлина ще остави неясен рисунък върху фоточувствителния материал на нашата камера. При това, колкото времето за експониране е по-дълго и скоростта на обекта е по-висока, толкова по неясен и размазан ще е фотографският му образ. Всъщност това е бил и основният проблем при появата на фотографията преди близо 200 години. Първите фотографски емулсии са били с много ниска чувствителност към светлината. Поради тази причина е било нужно много дълго време за експониране, понякога стигащо до часове. Това е правело невъзможно заснемането на движещи се обекти. Няма как да „спреш мига“ ако експонираш минути или дори часове. На първите фотографии в градовете, улиците са били празни. Всички движещи се обекти – хора, животни, каруци и т.н. не са успявали да отразят достатъчно светлина, за да се появят на фоточувствителната плака. В днешни дни разполагаме с достатъчно високи чувствителности, но снимането с ниска скорост се търси умишлено с цел създаване на определен ефект и художествено внушение.

При този метод на снимане, отново използваме режим приоритет на скорост – S (Tv) и избираме нужната скорост, а камерата сама избира бленда. За разлика от следенето на движение обаче, тук апаратът трябва да е неподвижен.  Най-сигурно разбира се, е да използваме статив. Това е задължително ако снимаме със скорости на затвора под 1/10 сек, а ако камерата няма стабилизация и под 1/30 сек. с широкоъгълен обектив. За експонационни времена по-дълги от 1 секунда няма никакъв друг начин. Това e обект на  съвсем отделна глава, свързана с нощна фотография, градски пейзаж и т.н. Тук ще разгледам само случаи на снимане от ръка, често в ситуации и условия, когато няма време за носене и разпъване на статив.

Camera Sony A7mk3, 24-70/2.8, S-1/8 sec, F18, 100ISO. Това е снимка по време на сесия. Обичам да снимам в градска среда. Видях изрисуваната фасада на една кооперация и тя веднага предизвика асоциация с незабравимия роман на Павел Вежинов „Нощем с белите коне“. Поразителното внушение от изплуващият имагинерен образ на белите коне можеше да бъде свързан само със сън. А в сънят лицата са неясни и се променят. Бавната скорост на затвора беше единствения начин да се доближа до силното послание на книгата и нощните видения на главния герой.

Вероятно някой ще попита защо е нужно да се снима така, при условие, че хората дълго време са работили за улавянето на мига – усъвършенствали са фотографските емулсии,  вдигали са чувствителността им, повишавали са  скоростта на затвора и т.н. Отговорът е нееднозначен, но в основата му стои стремежът за по-различна визия, за улавяне на атмосферата и духа, за предизвикване на въображението и стимулиране на размисъл върху недоизказаното. Същото се случва и с живописта след появата на фотографията.  „A partir d’aujourd’hui la peinture est morte” (От днес нататък живописта е мъртва“),  възкликва френският художник Пол Дьо Ларош през 1839 г, виждайки за първи път дагеротипия. Всъщност това не се случва, дори напротив. Буквализмът и директното отразяване на действителността при фотографията, освобождава живописта и тя се развива бурно след средата на 19 век. Появяват се различните течения на модернизма – (абстракционизъм, експресионизъм, сюрреализъм, кубизъм, футуризъм), които се противопоставят на реализма и залагат на загадъчното, недоизказаното и мистичното.

По това време обаче, фотографията започва да се развива като изкуство и също търси своето бягство от буквализма на реалността. В края на 19 и началото на 20 век пиктореализмът във фотографията е много популярен. Стремежът е към по-силно художествено въздействие и сближаване с модернистичните течения на живописта. Прилагани са всякакви прийоми – селективна липса на фокус, размазвания в кадъра, използване на специални обективи и дори умишлено повреждане на обективи, за да се получи максимално странен образ. Игра със скоростта и блендата, филтри и т.н. При копирането и проявяването се правят множество манипулации, тонирания и други ефекти, както и наслагване на изображения. Много от тези похвати се използват и до днес при цифровата фотография и особено напоследък около 100 години след затихването на първата му вълна, пиктореализмът е отново във възход, особено в социалните мрежи.

Camera Sony A7rmk3, 24-70/2.8, S1/10, F4, 100ISO    Когато снимам по време на сватба винаги се стремя да създам многопластови изображения, така че да предам духа на събитието по максимално интересен начин. При заснемането на долния кадър, дълго наблюдавах хорото докато младоженците на масата си почиваха. Виждах картините с танцуващи балерини зад тях и мислех как да създам  кратък разказ в един кадър от всичко това. Направих няколко проби с висока скорост, по-близки планове, експерименти с фокуса в предния и задния план, но резултатът не ми харесваше. Тогава намалих скоростта на затвора и установих, че точно това е внушението което търся. Запазвайки акцента върху младоженците и тяхното настроение и в същото време показвайки случващото се около тях в синхрон с интериора на залата (Бална зала Тера в София)
Camera Sony A900, 70-200/2.8 @ 200mm, S-15sec, F9, 200ISO    Ефектът от ниската гледна точка и размазването в следствие на сравнително дългото експоненционно време, подчертава отчуждението и контраста между минувачите и този уличен музикант.
Camera Sony A7rmk3, 24-70/2.8, S1/10, F7.1, 100ISO. Комбинацията от подвижни и неподвижни обекти при заснемане с ниска скорост на затвора, може да се използва и при портретната фотография. В случая фонът (трамвай) е в движение, а моделът е неподвижен. Така се засилва акцентът:  „Градски портрет“.
Camera Nikon D500, 16-85/4, S-1/40sec, F8, 100ISO. Моторницата се движеше бързо, а аз исках в кадъра да се усеща движението, защото то подсилва настроението и емоцията на хората. Единственият начин да постигна това, беше чрез  ниска скорост на затвора да размажа водата отзад. Това обаче се оказа трудна задача, тъй като самият аз бях нестабилен и кадрите се размазваха изцяло. Едва при 1/40сек получих няколко успешни кадъра.
Camera Sony A77, 16-80/3.5-4.5, S1/10, F11, 100ISO. Многопластов стрийт кадър, в който бавната скорост на затвора е начин за създаване на контраст и дистанциране между забързаната безразлична тълпа и магазините, предлагащи различни примамливи отстъпки

Трета част: Заснемане на движение с висока скорост на затвора

Една от най-големите грешки, присъща за начинаещите (а понякога и за доста „напреднали“) фотографи, е неподходящата скорост на затвора за конкретна ситуация. Много често обектите в снимката са размазани и хората си мислят, че причината е  „липса на фокус“. Забелязал съм, че тази грешка допускат дори фотографи, снимащи комерсиално, което не би трябвало да се случва . Всъщност често неприятното размазване е поради ниска скорост на затвора, комбинирана с движение на обекта или нестабилност на камерата.

Camera Nikon D3, 70-300/5.6VR, S-1/640, F5.6, 2500 ISO. Снимах с телеобектив  300мм отдалече, тъй като колата се движи бързо срещу мен. При скорост на затвора 1/640 сек. замразих качествено движението на колата, така че да няма размазване, дори и при голямо увеличение. Както виждате, блендата е 5.6, светлината, стигаща до матрицата е сравнително малко и затова се наложи да вдигна чувствителността до 2500ИСО. Ако имах обектив с бленда 2.8, бих могъл да използвам чувствителност около 600ISO

Да уловиш мига е една от основните цели на всеки репортажен фотограф. Спирането на времето в отрязък от 1/1000 сек. може да бъде изключително силно изразно средство, защото зрителят наблюдава времева дисекция на реалността, която в живота често няма как да види. В същото време това може да бъде и манипулация, тъй като от времевата крива се вадят дискретни стойности с ниска честота на дискретизация, които не е задължително да описват точно случващото се.  Скоро моя клиентка от Австрия ми каза “ По време на църковната церемония на вашите фотографии аз виждам много щастливи лица, а във видеото ги няма, защо е така“. Обясних и че аз като фотограф улавям дори мимолетните усмивки по лицата на хората, а тя като зрител може да гледа дълго всяко усмихнато лице и остава с впечатление, че те са били такива през цялото време, което всъщност не е вярно. Хората по време на церемонията са сериозни като цяло и тези мимолетни усмивки са незабележими във видеото. За да се получи подобно внушение, видео камерата трябва да се задържи поне няколко секунди върху усмихнато лице, докато фотоапаратът може го постигне и за 1/100 от секундата.

„Улавянето на решаващият момент“, дефинирано от Анри Картие Бресон е понятие, което съдържа в себе си смисъла на съвременния репортаж. Да създам кратък разказ в един кадър, без нужда от много пояснения, е било винаги предизвикателство за мен.  В тоя аспект замразяването на емоционални моменти в движение е основен похват в начина ми на снимане.

Не всички движещи се обекти обаче могат да бъдат представени по този начин убедително. Ако замразим с 1/1000 от секундата минаваща покрай нас кола, зрителят няма как да разбере дали тя се движи или е паркирана до тротоара, тъй като тя стои стабилно на 4-те си колела. В тоя случай е по-добре да използваме „panning“. В същото време това не важи с такава сила за мотоциклет, там подсъзнателно усещаме движението, защото знаем, че мотоциклетът няма как да стои неподвижно на две гуми.

Camera Nikon D100, 24-120/5.6VR, S-1/250, F5.6, 400 ISO. Скоростта на затвора от 1/250сек не стига, за да замрази бързото движение на крилата на гълъба, но за всичко останало е достатъчна.

За да получим качествено замразяване на движение е необходимо времето за експониране да е кратко. Колкото по-кратко е то, толкова по-рязка и неразмазана ще е снимката. При 1/50 сек бързо движещ се обект ще измине определено разстояние и при увеличение контурите му ще са неясни. В същото време при 1/500 сек, това разстояние ще е 10 пъти по-малко, т.е. снимката ще е много по-остра и детайлна. Времето за експониране (скорост на затвора) зависи от няколко неща:

1. От интезитета на наличната светлина . Колкото повече е светлината, толкова за по-кратко можем да я пропуснем през затвора, за да получим правилно експонирано изображение . Ако светлината е недостатъчна можем да използваме допълнителен източник на осветление или фотографска светкавица с много къс импулс.

2. От светлосилата на обектива. Колкото е по-светлосилен обектива, толкова повече светлина пропуска и толкова по-кратко време за експониране може да се използва. Светлосилата на обектива (т.нар. бленда) зависи от работния отвор (право пропорционално)  и от фокусното разстояние на обектива (обратно пропорционално). Т.е. светлосилният обектив ви позволява да замразите движение по-качествено, особено ако наличната светлина не е достатъчна.

3. От чувствителността  (ISO) на камерата . В миналото фотографските материали са били с много ниска чувствителност и не е имало начин да бъде „замразен“ момента. Съвременните камери имат много висока чувствителност и позволяват да снимаме с кратко време за експониране дори и при много ниска осветеност. 

Какви настройки да използваме? Можем да снимаме във всички режими, но е важно условието скоростта на затвора да бъде висока. При някои фотоапарати може да се зададе т.нар. „праг на скоростта при автоматично ИСО“. Това е полезна функция. Задаваме стойност, под която скоростта на затвора не трябва да пада и софтуерът на камерата настройва чувствителността спрямо всички останали параметри, така че да бъде спазен  този минимален праг. Ако снимаме спорт, бихме могли да вдигнем прага на 1/1000 sec, а ако снимаме портрет на 1/100 sec. Често използваме тази функция в комбинация с приоритет на  блендата „А“. Разбира се бихме могли да използваме и изцяло ръчен режим „М“, или приоритет на скоростта „S“ ( Tv), задавайки точни стойности на скоростта.

Camera Sony A900, 135/1.8, S-1/400sec, F2.5, 100 ISO. Дъждът и емоцията на младоженците влязоха във визуален и смислов контраст. При по-ниска скорост на затвора, капките дъжд щяха да са силно изразени като продълговати линии, но рискувах фигурите да се размажат от движението, поради тази причина избрах 1/400 сек.
Camera Panasonic GH5,  S-1/1600sec, F3.2, 200 ISO. Снимката всъщност е кадър от 4К видео. Качеството е достатъчно високо за WEB и принт 20х30см. Разбира се, тук особеното е, че съм снимал умишлено с висока скорост като идеята ми е била да извадя снимки след това. Ако снимате видео, скоростта на затвора трябва да е по-ниска, за да са по-плавни движенията, в противен случай видеото ще е нервно и с насичане. При ниска скорост на затвора обаче, единичните кадри от видеото ще бъдат размазани.
Camera Sony A99mk2, 24-70/2.8 , S-1/1250, F2.8, 100 ISO. Движещата се сянка може да бъде нещо необичайно и различно.
Camera Sony A7mk3, 24-70/2.8, S-1/320 sec, F3.2, 6400 ISO. Високата скорост на затвора, позволява да уловя емоционалният момент, а летящите парчета от питката  придават по-силен документален заряд на кадъра.
Camera Panasonic GX8,  S-1/400sec, F16, 400 ISO. Ниска гледна точка, за да се усети „полетът“ на детето, затворена бленда, за да изпъкнат слънчевите лъчи и висока скорост на затвора, за да бъде замразено движението.
Camera Sony A7Rmk3,  S-1/250sec, F18, 400 ISO. Отново ниска гледна точка и затворена бленда, за да изпъкнат слънчевите лъчи. Сянката допълва композицията като водеща линия от долния ляв ъгъл към центъра.

Sony A7Riii, Sony 85/1.8 . Завихрянето на водата и контражурната светлина, засилват усещането за движение в този кадър.

В заключение към тази глава: Внимателно научете всички настройки и възможности на вашата камера. Това ще ви помогне да импровизирате в сложни ситуации и да намирате правилното решение без да се замисляте. Времето за експониране е изключително полезен инструмент и както казват Ролинг Стоунс – може да бъде на ваша страна….

Фотографията е медитация в един миг. Анри Картие Бресон